Общи условия

Общи условия за използване на уебсайта CBDClub.bg

Добре дошли в нашия онлайн магазин CBDClub.bg! Посетителите трябва да са наясно, че вземайки решението да разглеждат и купуват нашите продукти, те се ангажират със следните условия, които служат като основа за взаимоотношенията между нас и тях.

1. Приемане и съгласие с общите условия

С влизането на уебсайта CBDClub.bg и неговото активно използване, всеки посетител или потребител автоматично декларира своето пълно и безусловно съгласие със заложените тук общи условия.

Този акт на приемане създава законово обвързващо споразумение между вас, като краен потребител, и управляващите уебсайта, определяйки ясно и недвусмислено всички права и задължения, които вие и CBDClub.bg имате един към друг.

Това включва, но не се ограничава до – начина на използване на предлаганите услуги, достъпа до съдържанието на сайта, както и всякакви взаимодействия, които могат да възникнат в процеса на ползване на сайта. Това съгласие е предпоставка за вашата правомерност при използването на ресурсите и услугите на CBDClub.bg.

Важно е да осъзнаете, че с действията си на сайта вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да спазвате настоящите условия без каквито и да е ограничения или резерви.

Ако по някаква причина не сте съгласни с тези условия или част от тях, моля, въздържайте се от използването на сайта.

2. Описание на предлаганите услуги и продукти

CBDClub.bg се гордее с предоставянето на обширна информация и уникалната възможност за покупка на висококачествени продукти, базирани на канабидиол (CBD) - вещество, извлечено от коноп, което е известно със своите благоприятни ефекти.

Всички наши продукти стриктно се съобразяват със законовите рамки и регулации, установени от Република България, за да гарантираме не само тяхната законност, но и високото качество и безопасност за нашите клиенти. Нашата цел е да обогатим живота на потребителите с чисти и проверени продукти на база CBD.

Ето защо, подчертаваме, че всички наши предложения са насочени към и изрично предназначени за лица, достигнали пълнолетие (над 18 години), подкрепяйки отговорната консумация и информираност на потребителите относно ползите и употребата на продуктите на база CBD.

3. Информация за цените и методи на плащане

CBDClub.bg се ангажира със защитата на интересите на своите клиенти чрез предлагането на напълно прозрачно ценообразуване. Всякакви цени на продуктите ни са ясно изразени в български левове (BGN), като в тях са включени и всички дължими данъци и такси, за да можете да имате пълна яснота относно крайната сума, която ще заплатите.

Нашият избор на метод за плащане е насочен към предоставяне на максимална сигурност и удобство за нашите потребители. Ето защо основният ни метод за плащане е наложен платеж – това означава, че плащането се извършва в момента на доставка на продукта.

Този подход не само улеснява процеса на транзакция, но също така предоставя възможност за допълнителна проверка на продукта от страна на клиента преди финализиране на покупката, гарантирайки така доверие и удовлетвореност.

4. Условия за доставка и възможност за връщане на продукти

В CBDClub.bg, ние разбираме колко е важно бързото и надеждно получаване на поръчките за нашите клиенти. Затова сме ангажирани с ефикасната обработка и изпращане на вашите поръчки, като използваме услугите на проверени куриерски компании.

Нашата цел е да осигурим доставката на всяка поръчка в най-кратки срокове, обикновено в рамките на 24 до 48 часа от приемането ѝ, при условие, че поръчката е направена в работен ден. Разбираме обаче, че понякога продуктът може да не отговаря на очакванията ви или да имате други причини за недоволство.

В такива случаи, предлагаме опция за връщане или замяна на продукта в рамките на 14 дни след получаването му. Искаме да сте сигурни, че покупката ви при нас е безрискова и удовлетворяваща, като се стремим да улесним процеса на връщане или замяна, за да гарантираме вашето удовлетворение.

5. Отговорност и ограничения

В CBDClub.bg сме поели ангажимента да предоставяме продукти и услуги, които отговарят на високи стандарти за качество. Въпреки нашите усилия да осигурим надеждност и точност на предлаганата информация и продукти, е важно клиентите да разбират, че не поемаме отговорност за пряко или непряко причинени вреди, които могат да възникнат вследствие на неправилно използване на купените артикули.

Осведомеността и правилното прилагане на продуктите е изцяло в отговорност на потребителя. Също така, информацията предоставена на нашия уебсайт е предназначена за обща ориентация и не може да се разглежда като абсолютно точна във всеки един момент. Ние призоваваме нашите клиенти да подходят с разбиране към естествените ограничения, свързани с актуализацията и точността на информацията, която предлагаме.

6. Защита на интелектуалната собственост

Уебсайтът CBDClub.bg е дом на множество оригинални текстове, визуални материали и други съдържания, всеки от които е закрилян от авторски права и принадлежи на създателите си или на самия сайт.

Подчертаваме строгото изискване за спазване на правилата за интелектуална собственост, което означава, че всякакво копиране, разпространение, модифициране или друг вид използване на защитените материали без предварително получено писмено разрешение от притежателите на тези права е недопустимо и ще бъде разглеждано като нарушение на авторските права.

Нашата цел е да насърчим уважението към труда и интелектуалните постижения на всички създатели, гарантирайки, че техният принос е защитен и ценен в съответствие със законовите разпоредби, уреждащи защитата на интелектуалната собственост.

7. Надеждност и актуалност на информацията

В CBDClub.bg полагаме значителни усилия да гарантираме, че информацията, представена на нашия уебсайт, е възможно най-точна, навременна и полезна за нашите потребители. Осъзнаваме обаче, че въпреки стремежа ни към перфекционизъм, пълната надеждност не винаги може да бъде гарантирана поради естеството на човешките и технологичните ограничения.

Може да възникнат случаи, когато информацията стане остаряла или се появят неточности вследствие на пропуски или технически проблеми. В такива моменти, ние активно работим по идентифицирането и коригирането на тези неточности в най-кратки срокове.

Въпреки това, призоваваме нашите потребители да подходят критично и да проверяват допълнително информацията, преди да предприемат каквито и да е действия, базирани на съдържанието, публикувано на нашия сайт.

8. Право на промени в условията

CBDClub.bg разбира динамиката на онлайн средата и важността от поддържането на актуалност на нашите правила и условия за използване. В тази връзка, ние изрично заявяваме нашето право да внасяме промени, допълнения или актуализации на общите условия на уебсайта във всеки един момент и без предизвестие.

Такива изменения могат да бъдат диктувани от законодателни промени, еволюция в нашите услуги или необходимостта от подобряване на сигурността и защитата на потребителските данни.

Ето защо, насърчаваме всички наши потребители регулярно да преглеждат обновените версии на общите условия, за да са информирани за всякакви промени, които могат да влияят на тяхното използване на сайта. Вашето продължаващо използване на уебсайта след въвеждането на такива промени се счита за приемане на актуализираните условия.

9. Юрисдикция и приложимо право

CBDClub.bg подчертава, че всички въпроси, спорове или несъгласия, произтичащи от или във връзка с използването на нашия уебсайт, ще се уреждат изцяло в рамките на българското законодателство.

Това означава, че при възникване на спорове, свързани с условията на използване, съдържанието на сайта, закупените продукти или предоставените услуги, страните се ангажират да потърсят разрешение на конфликта чрез компетентните съдилища в Република България.

Ние ценим правната яснота и предсказуемостта и вярваме, че приемането на българската юрисдикция като единствено приложимо право осигурява тази стабилност, позволявайки на всички страни да имат яснота относно правилата и процедурите за решаване на евентуални спорове.

10. Регистрация и потребителски профили

На уебсайта CBDClub.bg предоставяме възможността на нашите посетители да се регистрират и създадат личен потребителски профил. Тази функция е проектирана да обогати потребителското преживяване, като дава достъп до специализирани услуги, персонализирано съдържание и улеснена комуникация.

Със създаването на профил, потребителите могат по-ефективно да управляват своите поръчки, предпочитания и да получават актуализации, специално насочени към техните интереси. Важно е да се подчертае, че точността и истинността на предоставената информация при регистрация са от критично значение.

Неспазването на тези изисквания или злоупотребата с профила, включително предоставянето на заблуждаваща или фалшива информация, може да доведе до вземането от наша страна на мерки, като блокиране или изтриване на профила. Нашата цел е да създадем сигурна и доверена среда за всички наши потребители.

11. Защита на личните данни

CBDClub.bg поставя на първо място защитата на личните данни и конфиденциалността на своите потребители. В съответствие с националното и международното законодателство за защита на данните, ние сме ангажирани да обработваме всички лични данни, събрани чрез нашия уебсайт, с най-висока степен на отговорност и сигурност.

Целта на събирането и обработката на тези данни е изключително да подобрим качеството на нашите услуги, да персонализираме потребителското изживяване и да улесним комуникацията. Гарантираме, че личните данни на нашите потребители не се предават, продават или споделят с трети страни без тяхното изрично и ясно изразено съгласие.

Прилагаме строги мерки за сигурност, за да защитим информацията от неразрешен достъп, злоупотреба или разкриване, осигурявайки спокойствието на всеки, който избере да сподели своите данни с нас.

12. Отзиви и коментари

На уебсайта на CBDClub.bg насърчаваме нашите потребители активно да участват чрез споделяне на своите мнения, отзиви и коментари относно продуктите и услугите, които предлагаме. Вярваме, че това отворено общуване обогатява общността ни и помага на потребителите да вземат информирани решения.

Въпреки това, за да поддържаме позитивен и уважителен диалог, ние си запазваме правото да интервенираме при публикации, които могат да се считат за обидни, неподходящи или несъответстващи на етичните и моралните норми на нашата платформа.

Такива коментари могат да бъдат редактирани или премахнати, за да се гарантира, че съдържанието на сайта остава конструктивно и подходящо за всички потребители. Ценим всякакъв вид обратна връзка и се стремим да поддържаме среда, където всеки може да изрази своето мнение по уважителен начин.

13. Използване на бисквитки

CBDClub.bg активно използва технологията за бисквитки (cookies) с цел оптимизиране на потребителското преживяване и ефективно анализиране на уеб трафика. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство, когато посещавате нашия сайт.

Те ни помагат да разберем как потребителите взаимодействат с уебсайта, което на свой ред допринася за неговото по-нататъшно усъвършенстване и персонализиране на съдържанието в съответствие с вашите предпочитания.

Въпреки това, уважаваме вашата поверителност и предоставяме възможността да управлявате използването на бисквитките чрез настройките на вашия интернет браузър. Имайте предвид, че блокирането на бисквитките може да ограничи определени функционалности на сайта и да повлияе на пълнотата на вашето потребителско изживяване.

14. Интелектуална собственост на потребителското съдържание

Когато потребители на CBDClub.bg изберат да качат свое собствено съдържание на сайта, включително текстове, изображения или видеоклипове, те автоматично предоставят на уебсайта право за неговото използване, редакция или разпространение с цели, които не са свързани с търговска печалба.

Това включва правото на платформата да споделя това съдържание в рамките на своята общност или в други некомерсиални формати, с цел обогатяване на потребителското преживяване и насърчаване на обмена на полезна информация.

Важно е да се отбележи, че въпреки предоставянето на тези права, оригиналните авторски права остават собственост на самите потребители. Това означава, че всяко използване на потребителско съдържание от страна на CBDClub.bg ще бъде извършвано с уважение към авторството и съгласно действащото законодателство за защита на интелектуалната собственост.

15. Ограничения за използване на сайта

CBDClub.bg очаква от всички потребители да спазват високи стандарти на поведение при използването на уебсайта, като стриктно се въздържат от всякакви действия, които биха могли да навредят на други лица, да компрометират сигурността на платформата или да нарушават законодателството.

Това включва забрана за публикуване на незаконно съдържание, разпространение на материали, които съдържат клевети, омраза или порнография, нарушаване на интелектуалната собственост на трети лица, както и забрана за качване на вируси или други вредни програми, които биха могли да застрашат функционирането на сайта и безопасността на неговите потребители.

Нарушенията на тези основни правила могат да доведат до незабавни санкции, включително ограничаване на достъпа до услугите на сайта или пълно прекратяване на потребителския профил, в зависимост от тежестта на нарушението.

16. Линкове към трети страни

Нашият уебсайт CBDClub.bg предоставя удобството на линкове към уебсайтове, управлявани от трети страни, с цел обогатяване на информацията и предоставяне на допълнителни ресурси на нашите потребители.

Важно е да се подчертае, че такива външни сайтове функционират независимо от нашата платформа и ние не имаме контрол върху техното съдържание, политики за поверителност или практики за сигурност. Следователно, CBDClub.bg не поема отговорност за точността, целесъобразността или безопасността на информацията, представена на тези външни сайтове.

Потребителите, които решат да следват предоставените линкове, трябва да бъдат наясно, че това става на тяхна собствена отговорност и се насърчават да прочетат съответните политики за поверителност и условия за използване на посетените сайтове.

17. Споразумение за алтернативно разрешаване на спорове

CBDClub.bg вярва в значението на диалога и взаимното разбирателство за решаването на всякакви възникнали разногласия между нас и нашите потребители.

В духа на тази философия, ние се ангажираме да прилагаме подходи за алтернативно разрешаване на спорове, като взаимни преговори и медиация, като първи стъпки при всякакви конфликтни ситуации.

Това означава, че преди да се насочим към съдебни процедури, ще се стремим да намерим разумно и взаимно приемливо решение на проблемите, като по този начин се опитваме да спестим време, ресурси и евентуално напрежение.

Подкрепяме идеята, че много от споровете могат да бъдат разрешени по мирен път, което от своя страна допринася за поддържането на положителни взаимоотношения между нас и нашата клиентска база.

18. Сигурност на уебсайта

В CBDClub.bg, ние прилагаме редица мерки за сигурност, за да защитим нашия уебсайт и личните данни на нашите потребители от неразрешен достъп или потенциални злоупотреби. Използваме съвременни технологии за криптиране, сигурни протоколи за комуникация и строги процедури за защита на данните, за да осигурим възможно най-високо ниво на сигурност.

Въпреки тези усилия, трябва да сме реалисти относно природата на интернет като среда и да признаем, че абсолютната сигурност не може да бъде гарантирана. Потребителите трябва да бъдат съзнателни за рисковете, свързани с предаването на лична информация онлайн, и да предприемат подходящи мерки за защита на своята информация, като например използването на силни пароли и поддържането на антивирусен софтуер.

Нашият ангажимент е да продължим да работим за подобряване на сигурността и да информираме нашите потребители за най-добрите практики за защита на тяхната лична информация.

Въпреки гореспоменатото, CBDClub.bg запазва правото си да предприема правни действия в друга държава или юрисдикция, ако счита, че това е необходимо за защита на своите интереси.